• realista.

    Prosi o modlitwę w intencji „Za mnie

    Proszę o modlitwę o odnalezienie się przeze mnie na wybranej drodze życia, o siłę i wytrwałość w realizacji planów, o mądrość i umiejętność kochania. Nie potrafię zostawić za sobą przeszłości. Próbuję się odciąć o […]

  • realista.

    Założył(a) konto