• Michal

    Modli się w intencji „Uzdrowienie Sophie

  • Michal

    Wrote a new post

    Proszę o uzdrowienie Sophie z choroby psychicznej.

  • Michal

    Stał się zarejestrowanych użytkownikiem