• martah

    Dziękuje za modlitwę w intencji „Prośba o modlitwę

  • martah

    Wrote a new post

    Szczęść Boże! W imieniu wspólnoty Miriam-Tebah chciałabym prosić o modlitwę za podjęte akcje i inicjatywy wspólnoty, przede wszystkim prosimy o modlitwę za „Rekolekcje Odnowy Wiary” i „Rekolekcje dla liderów” R […]

  • martah

    Stał się zarejestrowanych użytkownikiem