• KubaC

  Wrote a new post

  O nadzieję w relacjiBoże, Ty zawsze się o nas troszczysz i nasze pragnienia są Ci znane. Proszę wejrzyj na nasze relacje i je uzdrów, napełnij nadzieją i Twoją Miłością. Badz pośród nas.

 • KubaC

  Modli się w intencji „Pornografia i masturbacja

 • KubaC

  Wrote a new post

  O Ducha Swietego i poprowadzenieProszę o modlitwę, abyśmy z Duchem Świętym pokonali wszelkie przeszkody i podążali za wolą Bożą dla nas

 • KubaC

  Wrote a new post

  Za bliską relacjęO zgode i miłość wzajemną. Maryjo, Matko pięknej miłości módl się za nami

 • KubaC

  Wrote a new post

  O pomyślny zabiegO wstawiennictwo siostry Sancji i Bożą Opiekę nad Hanią w czasie operacji i regeneracji

 • KubaC

  Wrote a new post

  Za Damiana chorego na nowotwórProszę o modlitwę za chorego Damiana, który umiera na nowotwór.

 • KubaC

  Wrote a new post

  Powierzenie Bogu operacji HaniO bezpieczne, bezbolesne i pomyśle leczenie Hani i wsparcie w czasie regeneracji.

 • KubaC

  Wrote a new post

  Zawierzenie relacjiO powierzenie nas z Leną Bożej opatrzności, abyśmy byli razem i aby to było zgodne z Jej wolą i wolą Bożą. Abym nie był zazdrosny.

 • KubaC

  Wrote a new post

  O Boże poprowadzenie relacjiProszę o modlitwę w intencji o Boże poprowadzenie relacji 🙏🏻

 • KubaC

  Wrote a new post

  Proszę Cię Boże o łagodne usposobienie, o pokój w relacji z Leną, aby ta relacja była Boża

 • KubaC

  Wrote a new post

  O zawierzenie Bogu i Maryi sprawy relacji z Leną, o najlepszą drogę dla Niej i dla mnie

 • KubaC

  Wrote a new post

  W intencji Damiana, który choruje i przebywa w szpitalu

 • KubaC

  Wrote a new post

  O pokój w relacjach z bliskimi i znajomymi oraz w sercu

 • KubaC

  Wrote a new post

  O powierzenie Bożej Opatrzności mojego brata i Jego Wybranki

 • KubaC

  Wrote a new post

  O przyjecie Bożej Miłości przez najbliższych oraz o dobrą współmałżonkę

 • KubaC

  Wrote a new post

  Za nowo poznaną osobę – Martę, o powierzenie Jej i naszej relacji Bożej Opatrzności

 • KubaC

  Wrote a new post

  Proszę o ratunek, o pojednanie z Leną

 • KubaC

  Wrote a new post

  O uwolnienie z nałogów, które niszczą relacje i uzdrowienie i ratunek dla ważnej relacji

 • KubaC

  Wrote a new post

  Proszę o powierzenie bliskich i relacji z Nimi Bożej Opatrzności

 • KubaC

  Modli się w intencji „Trzeźwość

 • Wczytaj więcej