• Kamil

    Modli się w intencji „Za Agnieszkę

  • Kamil

    Wrote a new post

    Dobry Jezu, błagam Cię o uzdrowienie poranionego serca, duszy i ciała Agnieszki. Wlej w Jej serce i duszę prawdziwą Wiarę, Nadzieję i Miłość. Obdarz Ją darami Ducha Świętego. Daj Jej siłę potrzebną do walki o czys […]

  • Kamil

    Stał się zarejestrowanych użytkownikiem