• ania

    Prosi o modlitwę w intencji „W intencji Ksiedza Jacka
    W intencjach Misjonarza Księdza Jacka, który podjął 2 tygodniową wyprawę; o łaski zachowania od niebezpieczseństw, siły , zdrowie i silną wiarę.