• Modlitewne Okno Życia

    W moich intencjach

    + Proszę o modlitwę w intencji: – zniewolonej piosenkarki Elizabeth i jej fanów uzależnionych od lubieżnych teledysków o cnotę wiary, czystości, odnowę obyczajów i święte, ewangeliczne ubóstwo, wyzwolenie z chciwości i wyrachowania – o łaskę przebóstwienia, uzdrowienia, uwolnienia i wyzwolenia od alkoholizmu, seksoholizmu, okrucieństwa, perwersji, zazdrości, chciwości, wyrachowania, egoizmu, grzechów języka i samotności dla Tomasza, Tomasza, Zdzisława, Damiana, Grzegorza, Filipa, Piotra, Jakuba, Jakuba, Jacka, Romana, Dariusza, Kamili, Piotra, Piotra, Mirosława, Roberta, Adama, Macieja, Andrzeja, Janusza, Zofii, Dagmary, Katarzyny, Agnieszki, Ewy … – za moich zmarłych rodziców, śp Annę, śp Stefana i za moich zmarłych teściów śp Halinę i śp Henryka oraz za zmarłych z ich rodzin do czwartego pokolenia wstecz z prośbą o błogosławieństwo do tysiącznego pokolenia – o odrodzenie miłości i zażegnanie waśni w rozbitych małżeństwach rodziców Jakuba, Joanny i Stanisława oraz o boże miłosierdzie i zanurzenie we Krwi Chrystusa dla zmarłych i żyjących z rodzin Jakuba, Joanny i Stanisława do czwartego pokolenia wstecz z prośbą o boże błogosławieństwo do tysiącznego pokolenia Dziękuję – Sylwia Klara

    # # #