Stała modlitwa

Dzięki współpracy z  Fundacją Małych Stópek wszystkie opublikowane u nas intencje są dodatkowo wysyłane do współpracujących z nami zgromadzeń zakonnych: