Nasza misja

Pośród trosk o sprawy doczesne w świecie, w którym przyszło nam być tylko przez chwilę zapominamy o tych, którzy obciążeni problemami towarzyszą nam
w drodze do Nieba. Ich wiara gaśnie w pustych korytarzach szpitali gdzie z lękiem trwają przy swoich bliskich. Ich nadzieja niknie w mroku nałogów i zniewoleń potęgujących poczucie samotności. Ich miłość wystawiana jest na próbę pokusami zdrady i opuszczenia tych, którzy potrzebują pomocy.

Na ratunek wierze, nadziei i miłości naszych Braci i Sióstr tworzymy portal Intencje.pl – Platformę Duchowej Łączności.

Korzystając z najnowocześniejszych form komunikacji w świetle zapewnień Jezusa Chrystusa „(…) gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 19-20)” pragniemy pośredniczyć w duchowym spotkaniu osób proszących o modlitwę z tymi, którzy gotowi są ją ofiarować. Dokładamy wszelkich starań, aby Portal Intencje.pl był łatwo dostępny, prosty w obsłudze, dostosowany do obsługi na urządzeniach mobilnych oraz przez osoby niepełnosprawne. Pragniemy aby pozostawione w nim prośby o modlitwę dotarły do jak największej ilości osób gotowych nieść duchową pomoc potrzebującym.