• Grzegorz

    Modlitwa za osoby duchowne i świeckie

    Chciałem prosić o modlitwę za osoby duchowne i świeckie, które wywarły na mnie wielki wpływ, pozwoliły umocnić się w wierze, naprowadziły na właściwe tory i ustrzegły przed popełnieniem błędu. Są to osoby bardzo skromne, mądre i potrafiące w sposób bardzo przystępny i prosty pokazać, że Bóg jest wielki. Jeśli ktokolwiek potrzebuj wsparcia, polecam. Bardzo proszę o modlitwę za te osoby: 1. O. Adam Szustak – OP – kanał na YT: Langusta na palmie, rekolekcje. 2. O. Józef Witko – OFM, rekolekcje, msze z modlitwą o uzdrowienie. 3. O. Maksymin Tandek – OFM, spowiedź. 4. O. Leonard Bielecki – OFM, nabożeństwa, kanał na YT. 5. Siostra Dorothea, zakon – mądrość życiową. 6. Lech Dokowicz – rekolekcje, działalność prokatolicka. 7. Osoby, które mnie wspierają modlitwą w moich intencjach – od samego początku, jak i doraźnie. Dzięki kontaktowi bezpośredniemu – modlitwa, spowiedź, nabożeństwa, jak i pośredniemu (nagrania nabożeństw na YT, kanał vlog na YT), udało mi się dojrzeć, zrozumieć o wiele więcej niż dotychczas oraz umocnić w wierze. Niech Bóg im błogosławi, daje zdrowie i wsparcie i chroni od złego, aby mogli nam służyć jak najdłużej. Pokój i dobro!

    #