• Roza dla Jezusa

    Modlitwa na 15 luty pod patronatem błogosławionego ks. Michała Sopoćko.

    Dzień 15 luty to w Instytucie Miłosierdzia Bożego i w Zakonie Sióstr Jezusa Miłosiernego Święto ich założyciela, błogosławionego Michała Sopoćko, który pełnił posługę spowiednika Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, Apostołki Miłosierdzia Bożego. Za wstawiennictwem błogosławionego Michała Sopoćko i Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej ( ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia) módlmy się za nas, nasze rodziny i cały świat abyśmy doświadczyli Miłosierdzia Bożego. Módlmy się również abyśmy pamiętając o słowach Jezusa z Kazania na Górze, z Ewangelii Św. Mateusza 5,7: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” nigdy nie dokonywali zemsty za doznane krzywdy, nie złorzeczyli winowajcom, lecz błogosławiąc swych winowajców wyjednali dla siebie i swych bliskich Miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Do usłyszenia za kilka dni w modlitwie na 16 luty.

    #