• mm

    Dziękuje za modlitwę w intencji „O nadzieję