• Radoslaw

    Wrote a new post, Zdrowie mamy Haliny

    Proszę o łaskę wyzdrowienia dla mamy chorej na chorbę nowotworową w stadium zaawansowanym

  • Radoslaw

    Stał się zarejestrowanych użytkownikiem