• Dynio

    Modli się w intencji „W intencji syna

  • Dynio

    Modli się w intencji „O dobry

  • Dynio

    Stał się zarejestrowanych użytkownikiem